انتقال تکنولوژی

در برخی از موارد، صنایع در ایران نیازمند خرید یک تکنولوژی، دانش فنی یا روش صنعتی برای توسعه کسب و کار هستند. خرید تکنولوژی از بعد فنی دارای جزئیات فراوان و ترم های حقوقی خاصی است. شرکت های دارای تکنولوژی و اختراعات ثبت شده (Patent)، شرایط سختی را برای ارائه و انتقال تکنولوژی در نظر می گیرند، به همین خاطر مذاکره برای انتقال تکنولوژی میبایست با دقت و ریزبینی کامل صورت گیرد. از طرفی با رویکرد دولت در افزایش صادرات غیر نفتی با استفاده از تولید در خاک ایران، گزینه های انتقال تکنولوژی و تولید در مناطق آزاد اهمیت یافته اند، لذا شرکت های بسیاری نیز در خارج از ایران تمایل دارند تا با همکاری شرکت های ایرانی خطوط تولید و تکنولوژی را به اشتراک بگذارند. لذا در این زمینه فرصت های مطلوبی نیز وجود دارد. تیم ما با داشتن تجربه انتقال تکنولوژی از چند برند مطرح و با کیفیت، می تواند امکانات و خدمات مورد نیاز شما را در این زمینه تامین کند. لذا در صورتی که نیازمند دریافت چنین خدماتی هستید، لطفا اطلاعات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.   همچنین در صورتی که احساس می کنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

technology in china small

همچنین در صورتی که احساس می کنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

همکاری

 

Verification