درباره ما

به طور کلی به مدت بیش از سه دهه است که به دلیل ساختار خاص اقتصاد ایران، که حاصل دور نگه داشتن آن از بازار جهانی است، بسیاری از راه حل های کسب و کار از چشم صنایع، بازرگانان و کارآفرینان ایرانی دور مانده است. در طول ۸ تا ۱۰ سال گذشته نیز با شدت گرفتن تحریم های بین المللی علیه ایران، ارتباطات و اعتماد فیمابین شرکت ها و صنایع ایرانی و خارجی به طور کلی مختل شده است. با در نظر گرفتن تغییر نسل مدیران و کارآفرینان در این سالها، این دورماندگی اهمیت یافته است و موجب شده که مذاکرات تجاری بین ایران و سایر دنیا بیش از آنکه عملگرا و منجر به نتیجه باشد، سطحی و بی حاصل شده است. به نظر می رسد که حلقه مفقودی در این ساختار وجود دارد که تا به شکل مناسبی پر نشود، سرعت حرکت صنایع و اکوسیستم کارآفرینی در ایران به سطح مطلوبی نرسیده و طبیعتا رشد اقتصادی و اهداف کلان آن میسر نخواد شد.


با چنین دیدگاهی، هدف اصلی ما کمک به یافتن این حلقه مفقود و اصلاح آن با روش های موثر و مطلوب است، که این هدف با استفاده از تجربیات بین المللی مدیران و شرکای ما حاصل می شود. برنامه ما کمک به کارآفرینان و صنایع برای گذر از این مرحله، و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار جهانی است. به همین منظور ساختار مدیریتی این مجموعه متشکل از مدیران با سابقه صنایع مختلف است که با همکاری و فرصت آفرینی به شکلی عمل گرایانه در صدد پر کردن خلا های موجود هستند. اگر فکر می کنید که علاقمند هستید، در تیم کاری ما جایگاهی داشته باشید، با ما تماس بگیرید، و اگر نیاز به هرکدام از خدمات ارائه شده توسط ما دارید، لطفا با تیم کارشناسی ما تماس بگیرید.