جذب سرمایه گذاری

در برخی موارد، پروژه های صنعتی، خدماتی و بازرگانی، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. جذب سرمایه خارجی فرایندی چالش بر انگیز و مشکل است و در صورت نبود تجربه کافی، در بسیاری از موارد منجر به شکست می شود، لذا در فرایند تهیه اسناد و مذاکره با سرمایه گذار، رعایت نکات کلیدی باعث موفقیت فرایند جذب سرمایه گذار می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات، آمار و ترندهایی از بازار نیاز دارند تا بتوانند تصمیم صحیحی را در رابطه با سرمایه گذاری اتخاذ کنند. به همین خاطر است که جذب سرمایه در یک بازار نوظهور همانند ایران، برای سرمایه گذاران جذاب است، ولی روند آن کند و چالشی است. تیم ما با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و مجرب، و همچنین ارتباطات بین المللی موثر، می تواند تا فرایند جذب سرمایه را تسهیل کند، لذا در صورت تمایل برای جذب سرمایه خارجی، اطلاعات پروژه خود را در قالب فرم زیر برای ما ارسال کنید.  

Untitled-1

همچنین در صورتی که احساس می کنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

همکاری

 

Verification