قرارداد محرمانگی

به دلایل تجاری مشخص، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایلی ندارند تا بدون شناخت دقیق طرف مقابل و ایجاد تعهدات لازم، اطلاعات تجاری خود را در اختیار ایشان قرار دهند. در پاسخ به این نگرانی، ما به شما پیشنهاد می دهیم تا پیش از ارائه اطلاعات به ما، قرارداد محرمانگی اطلاعات بر مبنای ترم های حقوقی داخلی و بین المللی بین ما امضا شود. در اینصورت هر دو طرف می توانند بدون نگرانی از لو رفتن اطلاعات تجاری خود و با خیالی آسوده، اطلاعات لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند. برای آنکه بخش حقوقی ما قادر باشد این قرارداد را امضا کند، لطفاً مشخصات خود را مطابق با فرم زیر در اختیار ما قرار دهید. پس از ارسال این اطلاعات، نسخه اختصاصی قرارداد شما توسط کارشناسان ما تنظیم شده و برای شما ارسال می شود تا فرایند تبادل و اجرایی آن صورت گیرد.

نام شرکت
نام نماینده قانونی
سمت نماینده قانونی
شماره همراه نماینده قانونی
شماره تلفن دفتر مرکزی
شماره فکس
آدرس