جذب شریک خارجی

بعضی از پروژه های صنعتی و بازرگانی علاوه بر فاینانس، نیاز به شریک خارجی مناسبی دارند تا بتواند در فرایند پروژه درگیر شده و در اجرای آن همکاری کند. انتخاب شریک خارجی مناسب می تواند فرایند بسیار پیچیده ای باشد، زیرا نیازمند بررسی توانمندی های فنی، مالی و مدیریتی داشته و مذاکرات حرفه ای را می طلبد. همچنین انعقاد قرارداد همکاری با شریک خارجی دارای الزامات حقوقی بسیاری است، چنانچه این قرارداد می بایست پوشش دهنده کلیه ریسک ها، شرایط، استانداردها و قوانین هر دو طرف باشد. تیم ما با دارا بودن تجربه های موفق در این زمینه، گزینه مناسبی جهت همکاری برای شناسایی و جذب شریک خارجی است. فرایند شناسایی و جذب شریک خارجی نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیقی از پروژه و جزئیات فنی و حقوقی آن است. در صورتی که علاقمند هستید تا شرایط همکاری در این زمینه را مطلع شوید، لطفا فرم زیر را پر کنید، تا کارشناسان ما پس از بررسی به شما تماس بگیرند

Untitled-1

همچنین در صورتی که احساس میکنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

همکاری

 

Verification