مدیریت مالی بین المللی

برخی از شرکت های ایرانی دارای توان مالی مناسبی در بازار داخلی هستند، ولی نیاز دارند تا توان مالی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. با اینحال، مدیریت مالی و جذب امکانات مالی خارجی کاری بسیار تخصصی و حساس است که اگر به شکل درستی انجام شود منجر به نتیجه مورد نظر میشود، و اگر با بی دقتی همراه باشد میتواند منجر به زیان مالی و از دست رفتن اعتبار و سرمایه شود. قوانین مالی بین المللی در کشورهای مختلف دنیا بسیار متنوع است، انتقال منابع مالی از یک کشور به کشور دیگر میتواند چالش بر انگیز بوده و اگر با رعایت کامل اصول بانکی و حقوقی صورت نگیرد، با مالیات های ناخواسته، بلاکه شدن منابع مالی و ... روبرو میشود. به همین منظور ما تیمی توانمند و با سابقه از بهترین بانکدارهای بین المللی در شرق و غرب را به خدمت گرفته ایم، تا بتوانیم مدیریت مالی بین المللی را برای آن دسته از تجار، بازرگانان، شرکتها و صنایع که نیاز به آن دارند فراهم کنیم. در صورتی که شما نماینده یا مالک یک مجموعه اقتصادی متوسط یا بزرگ هستید، با راه حل های مدیریت مالی ما میتوانید با روشی کاملا امن و تضمین شده، امکانات مالی مورد نظر خود را به دست آورید. در صورتی که به این خدمات نیاز دارید، لطفاً با پر کردن فرم زیر و یا تماس با بخش پشتیبانی ما، خود را معرفی کنید تا امکان برگزاری جلسه مشترکی برای بررسی موضوع میسر شود.

Untitled-3

همچنین در صورتی که احساس می کنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

همکاری

 

Verification