مذاکرات بین المللی

صنعت، تجارت و بازرگانی امروزه به فرایندی جهانی تبدیل شده است. بسیاری از امور اقتصادی در دنیای امروز با همکاری شرکتها در سرتاسر دنیا صورت میگیرد، به همین خاطر مذاکرات بین المللی اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. درعین حال، این مذاکرات نیازمند تخصص، مهارت و تجربه فراوان است، به گونه ای که مذاکره موثر با یک طرف خارجی میتواند منجر به نتایج بسیار چشمگیر شود. سالها محدودیت تجارت در ایران به دلیل تحریم های بین المللی باعث شده است که توان شرکت های ایرانی در مذاکرات خارجی تحلیل رفته و راه حل بسیاری از گره ها در مذاکرات برای طرف ایرانی ناشناخته باشد. به همین خاطر تیم ما به شکلی محدود امکان مذاکره از جانب شما با طرف های خارجی را داراست. در صورتی که مذاکره تجاری شما دارای مشخصات مد نظر ما بوده و زمینه کارشناسی آن در تیم مذاکره کننده ما موجود باشد، بسیار خوشحال خواهیم شد تا بتوانیم به شما کمک کنیم.

Untitled-3

در صورتی که علاقمند هستید در این خصوص با ما همکاری کنید، ابتدا باید قرارداد محرمانگی (NDA) فیمابین ما امضا شود، سپس در جلسات حضوری نسبت به بررسی موضوع اقدام کنیم. برای شروع فرایند لطفا فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما پس از بررسی موضوع با شما تماس بگیرند.

همکاری

 

Verification